Jak zařídit pohřeb

Pokud nastane ve Vaší rodině smutná událost, můžete nás kontaktovat 24 hodin denně na čísle: 602 539 388.Umrtí v nemocnici :

Stačí pouze zavolat nebo navštívit naši pohřební službu.Úmrtí doma :

Po přivolání lékaře a jeho konstatování o úmrtí, volejte naši pohřební službu na tel. 602 539 388 na odvoz zesnulého.Doklady potřebné k vyřízení pohřbu :


u ženatých - vdaných

  • občanský průkaz zemřelé(ho)
  • občanský průkaz pozůstalé(ho) manžela/manželky
  • foto na parte


u svobodných / rozvedených / vdov(ců)

  • občanský průkaz zemřelé(ho)


u novorozenců

  • občanský průkaz jednoho z rodičů