Odešel Váš nejbližší        a nejdražší. Někdo, koho jste     si vážili a milovali. Sdílíme         s Vámi Vaši bolest          a zármutek a proto dovolte, abychom Vám v této těžké chvíli nabídli naši pomoc.


Pohřební služby Jan Sadový informuje spotřebitele, že v případě, kdy dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz


Jan Sadový Pohřební služba