Vyřizování po pohřbu

Žádost o pohřebné uplatňuje objednavatel pohřbu jen neozaopatřenému dítěti v kanceláři Státní sociální podpory (kontaktní místo) v místě svého bydliště (pracovní doba: pondělí a středa 8.00 - 17.00)Je nutno předložit tyto dokumenty:

úmrtní list zesnulé/zesnulého
fakturu pohřební služby (kopii)


Vdovský (vdovecký) důchod:

se sepisuje na městském úřadě v Třinci - I.patro č. dveří 219 - 220
pracovní doba : pondělí a středa


Je nutno předložit:


  • občanský průkaz žadatele
  • úmrtní list zesnulé/zesnulého
  • výměr o důchodě vdovy/vdovce a jejího manžela/manželky
  • oddací list


Pozůstalost:


Při vyřizování pozůstalosti je nutno vyčkat výzvy notáře. Je nutno předložit:  • fakturu pohřební služby (originál)
  • úmrtní list zesnulé/zesnulého
  • veškeré účty od pohřbu (poplatky za kostel, výkop hrobu,
    pohoštění, hudba...)